+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

19/06/2013

Garfield cumple 35 anos.


O 19 de  xuño de 1978 vía a luz a banda deseñada de Garfield. O seu autor é Jim Davis e os seus protagonistas son  o propio Garfield, o can  Odie e o seu amo Jon Arbuckle.
 Davis aproveita a tira para facer unha velada crítica social e sacar a colación temas tan serios como o maltrato aos maiores, a apatía social, as dietas ou  a preguiza; todo baixo a tiranía do gato que se converte no amo do fogar escravizando ao seu dono.

Sem comentários:

Enviar um comentário