+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

28/07/2013

1858: "Nacen" as pegadas dixitais.

Din que o 28 de xullo de 1858 o inglés Sir  William Herschell foi o primeiro en usar as pegadas dixitais como método de identificación persoal. Era o principal maxistrado  do distrito  Jungipoor da India e usou as primeiras pegadas dixitais para asinar os contratos cos nativos . Realmente, tirou a idea dun negociante local , Rajyaadhar  Kunai, que usaba a impresión da súa man na parte posterior dos contratos.
Que conste que xa na antigüidade se usou algo parecido, de feito, apareceron restos en arcilla dalgún xeito de pegada dixital en Babilonia, China ou Persia.