+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

29/05/2013

1958: Morre Juan Ramón Jiménez.

O 29 de maio de 1958 morría en San Juan de Puerto Rico o poeta andaluz Juan Ramón Jiménez. Unha das grandes figuras das letras en español , figura chave entre o Modernismo e a chamada "poesía pura". Na  súa obra pódense diferenciar varias etapas: Unha primeira época con predominio do musical  na que publica Elejías puras , Sonetos espirituales ou a súa famosísima Platero y yo. A segunda etapa comeza con Diario de un poeta recién casado  e continúa con Etenidades, entre outras. Despois da Guerra Civil exiliase e consegue o Premio Nobel  (1956), desta época é Tercera Antolojía.
No seguinte enlace pódese atopar toda a información relativa a vida e á obra de Juan Ramón Jiménez: http://www.fundacion-jrj.es/juan-ramon-jimenez/escucha-a-juan-ramon/
A continuación a versión que fixo o actor Paco Valladares do seu poema "El viaje definitivo." 

Sem comentários:

Enviar um comentário