+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

25/04/2013

1953: Descubren a molécula do ADN.

Watson e Crick
Tal día coma hoxe de 1953 os científicos Watson e Crick daban a coñecer á revista Nature o descubrimento da estrutura molecular do ADN. 
Hoxe sabemos que  está formada pola unión de miles de subunidades denominadas nucleótidos. Hai catro tipo de nucleótidos, o lugar en que están dispostos na cadea  constitúe a linguaxe na que está escrita a información xenética. Cada molécula  de ADN está formada por dúas cadeas de nucleótidos. Esta cadea dobre prégase sobre sí mesma formando unha dobre hélice.
Non se imaxinaban Watson e Crick as consecuencias que os seus estudos terían para a humanidade. A xenética avanza a pasos axigantados e , se as leis o permiten, dentro dalgúns anos veremos grandes avances na prevención de enfermidades dexenerativas, en doenzas "raras" e en moitos males que son hoxe causa de morte e sufrimento para moitas persoas.

Sem comentários:

Enviar um comentário