+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

01/04/2013

1578: Nace William Harvey.

O 1 de abril de 1578 nacía o médico e fisiólogo inglés William  Harvey ao que se lle atribúe o descubrimento do sistema completo da circulación do sangue. É o autor de Exercicio anatómico sobre o movemento do corazón e o sangue dos animais (1628) e de Sobre a xeneración dos animais (1651).
O seu descubrimento pon de manifesto o papel das válvulas , das aurículas e dos ventrículos nos procesos de succión e bombeo do sangue. Ao principio tivo detractores porque estaban vixentes as teorías de Galeno e tiña moita autoridade.
Grazas aos descubrimentos de Harvey poido idearse a concepción mecanicista dos seres vivos.

Ilustración dun experimento de Harvey.

Sem comentários:

Enviar um comentário