+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

19/07/2013

1848: 1ª convención polos dereitos das mulleres.


O 19 de xullo de 1848 tivo lugar a Convención de Séneca Falls, a primeira convención sobre os dereitos da muller en EE.UU., considerada a base do feminismo estadounidense, mesmo mundial.  Foi organizado por Lucretia Mott e Elisabeth Cady Stanton. Como resultado de tal reunión publicouse a Declaración de Séneca Falls, a Declaración de Sentimentos. Este documento está basado na Declaración de Independenza dos EE.UU. e nel reclaman para as mulleres o dereito de poder votar, de poder presentarse a eleccións, de poder ocupar cargos públicos, de poder afiliarse a organizacións políticas e asistir a reunións. O normal, non? Ninguén fala disto, pero grazas a esta convención estamos hoxe onde estamos, o problema é que aínda hai moitos países nos que non  se enteraron. Toca seguir  loitando polos dereitos de tod@s, non??

Sem comentários:

Enviar um comentário