+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

15/06/2013

1983: Lei de Normalización Lingüística de Galicia.

A Lei de Normalización Lingüística  do 15 de xuño de 1983 tiña como finalidade normalizar o uso da lingua galega e garantir os seus dereitos legais.
Pasaron 30 anos e as cousas están como están: os nosos dereitos mermados, a presenza da nosa lingua cada vez menor nos medios de comunicación e na vida cotiá, a lingua ninguneada polos poderes públicos...
Toca loitar para non seguir recuando, toca loitar por manter os dereitos adquiridos ao longo de tres décadas,  toca loitar por acadar maior presenza da nosa lingua en tódolos eidos da vida, toca loitar para que os nosos fillos e  fillas disfruten de mil primaveras máis en lingua galega sen complexos, sen porcentaxes, sen imposicións centrais...
No seguinte enlace podemos revisar o seu texto: http://www.boe.es/ccaa/dog/1983/084/g01893-01899.pdfSem comentários:

Enviar um comentário