+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

08/04/2013

40 anos sen Picasso!!

Hoxe cúmprense 40 anos do pasamento do xenial Pablo Ruiz Picasso. 
Non queda moito por decir dun home que  nos primeiros anos da súa infancia xa dera mostras dun talento pouco habitual para a pintura e o debuxo. 
Probablemente sexa un dos artistas máis importantes do século XX , non só pola súa obra, senón pola súa influenza noutros artistas coetáneos e posteriores. 
O seu talento era tanto que non lle abondaba coa pintura e o debuxo e adicouse tamén  á escultura, o gravado, a figuración teatral, etc.
No seguinte documental  repásase a súa vida e a súa obra: 

Sem comentários:

Enviar um comentário