+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

28/04/2013

1977: Legalización dos sindicatos en España.

[Madrid : PTE : PCU, 1977]
(La Coruña : Gráficas Rigar).


O 28 de abril de 1977 legalízanse os sindicatos en España despois de 4 décadas de ditadura franquista. Por fin,  CC.OO., UGT , USO e demais sindicatos presentan os seus estatutos no Ministerio de Relaciones Sindicales para conseguir a tan arelada legalización trala aprobación da lei que regulaba o decreto de asociación sindical.

Sem comentários:

Enviar um comentário