+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

03/03/2013

1923: Aparece a revista TIME

Primeira portada da revista  TIME

O 3 de marzo de 1923 aparecía en EE.UU. o primeiro número da revista TIME. Hoxe en día conta con cinco edicións: a nortemaericana, a canadense (Toronto), a asiática (Hong Kong), a europea (Londres) e a do Pacífico Sur (Sidney). Foi fundada por Brith Haden e Henry Luce e nunca deixou de publicarse desde entón. 
Este semanario é coñecido en todo o mundo e cada ano nombra  "Persoa do Ano" a unha persoa, cousa ou grupo pola súa relevancia nas noticias. 
Pódese dicir que TIME é unhas das publicacións máis importantes da historia do periodismo do século XX, queda agardar que lle depara o século XXI.

Sem comentários:

Enviar um comentário