+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

28/02/2013

1983: Aparece o CD.

Primeiro CD da historia.
O 28 de febreiro de 1983, Sony e Philips lanzaban ao mercado o CD. Xa existía o Láser Disc para ver películas, pero o novo sistema incorporaba a codificación en dixital por PCM  o que lle melloraba moitísimo a calidade. Pouco despois, este invento foise adaptando á transmisión de datos co  CD-ROM e produciuse unha auténtica revolución nos sistemas de almacenamento de datos no mundo da Informática.
O primeiro disco CD da historia foi unha grabación de Karajan dirixindo a Eina Alpensinfonie de Richard Strauss.

Sem comentários:

Enviar um comentário