+Blog editado en Foz (Lugo) por Mar Corbelle Valiño

Este blog quere ser educativo e , polo tanto, formar aos usuarios no respecto pola propiedade intelectual e os dereitos de autor. Tódolos vídeos, textos e imaxes que aparecen teñen como único fin educar aos nosos alumnos no respecto polo traballo alleo. Se en algún momento alguén considera que se vulneran os seus dereitos ,pode poñerse en contacto con nós e procederemos a eliminar inmediatamente o texto ou imaxen con dereitos de autor.

15/02/2013

1856: Comeza o franqueo do correo.

O 15 de febreiro de 1856 publicábase un Real Decreto polo que se facía obrigatorio o franqueo das cartas a partir do 1 de xullo do mesmo ano. Ademais, mandaba que non circularan as cartas sen selos salvo no caso de que non os houbese no punto de venda, daquela o Alcalde ou o Secretario do Concello debían escribir e asinar no sobre "no hay sellos" indicando a data e o lugar.

Sem comentários:

Enviar um comentário